Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Podręczniki i programy nauczania

 

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2020/2021

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:

 

 

Nauczyciele - rok szkolny 2019/2020

 

 

Dyrekcja

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - dyrektor
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wicedyrektor
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wicedyrektor

Nauczyciele

 1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - matematyka
 2. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 3. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 4. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - religia
 5. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język angielski
 6. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język polski, wiedza o kulturze
 7. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 8. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - matematyka
 9. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język polski, wiedza o kulturze
 10. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - matematyka
 11. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - religia
 12. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - matematyka
 13. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - język niemiecki
 14. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - biologia
 15. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty informatyczne, fizyka
 16. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język angielski
 17. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty informatyczne
 18. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty informatyczne
 19. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - informatyka
 20. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - historia, wos
 21. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wychowanie fizyczne
 22. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - historia
 23. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - przedmioty zawodowe
 24. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 25. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - matematyka, podst.przed.
 26. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język polski
 27. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty informatyczne
 28. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe, fizyka
 29. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - pedagog
 30. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - geografia, chemia
 31. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 32. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - religia, język włoski
 33. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 34. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język niemiecki
 35. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - przedmioty informatyczne
 36. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - przedmioty zawodowe
 37. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 38. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - bibliotekarz
 39. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty zawodowe
 40. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - język angielski
 41. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wychowanie fizyczne
 42. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wychowanie fizyczne
 43. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zajęcia rewalidacyjne
 44. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - wychowanie fizyczne
 45. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - przedmioty informatyczne

Filmy o Nas...

 

 

ZSTiO NR 3 - rekrutacja 2017/2018

ZSTiO3 is HAPPY!!!

 

TESLA - dobry wybór!!!

 

TRAILER FILMU

 

FILM

 

SZKOLNY PAINTBALL

 

Wizja i misja szkoły

Wizja Szkoły

Szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

Misja Szkoły

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno – wychowawczych kierują się do brem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery proce su nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników . Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności zawodowych . Szkoła, bardzo dobrze wyposażona, wykorzystująca najnowsze technologie informacyjne, wspiera swoich uczniów w przygotowaniu się do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie.

Model Absolwenta

Nasz absolwent:

 • dba o rozwój intelektualno - emocjonalny
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje
 • jest przygotowany do studiowania lub podjęcia pracy zawodowej
 • jest dobrym fachowcem w swoim zawodzie
 • potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi
 • wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie
 • umie zachować własną indywidualność
 • jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych
 • jest kulturalny
 • docenia wagę więzi międzyludzkich
 • z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób
 • umie współpracować w grupie
 • potrafi funkcjonować w społeczeństwie informacyjnym.

 

 

Informacje o szkole

Szkołę powołano do życia 2 marca 1945 roku. Po kolejnych zmianach siedzib, w 1952 roku młodzież i nauczyciele przenieśli się do nowego budynku przy ulicy Stefana Batorego 37, który jest położony w centrum chorzowskiej dzielnicy Batory. Kilkakrotnie zmieniała się także nazwa Szkoły, najdłużej funkcjonowała jako Technikum Mechaniczno-Elektryczne.

Od września 2002 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, który tworzą:
V  Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Mechaniczno - Elektryczne.

Nasz Zespół Szkół mieści się w przestronnym, dobrze utrzymanym budynku. We wszystkich salach lekcyjnych są zainstalowane komputery z dostępem do Internetu, tablice interaktywne lub projektory. Pracownie informatyczne są wyposażone w komputery firm Dell i Apple Inc. Pracownie specjalistyczne – elektrotechniki i elektroniki oraz mechatroniki – posiadają najnowocześniejszą aparaturę pomiarową firm Festo i Encon oraz zestawy do wykonywania ćwiczeń. Posiadamy także pracownie: fizyczną, biologiczno-chemiczną, historyczną, geograficzną, językowe oraz bibliotekę z czytelnią internetową. Baza sportowa Zespołu to boisko i sala gimnastyczna z nawierzchniami nowego typu oraz sala do aerobiku wraz z siłownią. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz dobre przygotowanie do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych lub pracy zawodowej. Uzyskaliśmy Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Srebrna Szkoła” oraz „Szkoła bezpiecznego Internetu”.

W dniu Jubileuszu 60 – lecia szkoły, 15 czerwca 2013 r., V Liceum Ogólnokształcącemu oraz Technikum Mechaniczno – Elektrycznemu zostało nadane imię Nikoli Tesli. Uroczystego odsłonięcia portretu Patrona, wybitnego serbskiego naukowca, dokonali: Pan Andrzej Kotala - Prezydent Miasta, a jednocześnie absolwent Szkoły oraz reprezentujący ambasadora Republiki Serbii w Polsce J.E. Radojko Bogojevića, Konsul Pan Michail Petkowski.

Obecnie prowadzimy kształcenie w dwóch typach szkół:

 • V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli w profilach:
  • prawniczym z rozszerzeniem języka polskiego i historii oraz rozszerzeniem języka obcego – do wyboru język angielski, niemiecki, włoski i przedmiotami uzupełniającymi – elementy prawa, przyroda;
  • biotechnologicznym z rozszerzeniem biologii i geografii oraz rozszerzeniem języka obcego – do wyboru język angielski, niemiecki lub włoski i przedmiotami uzupełniającymi – wstęp do biotechnologii, historia i społeczeństwo;
  • językowym (od roku szkolnego 2014/2015) z rozszerzeniem języka angielskiego i geografii
   z elementami geografii turystyki oraz rozszerzeniem drugiego języka obcego – do wyboru język niemiecki albo język włoski i przedmiotami uzupełniającymi – historia i społeczeństwo i ekonomia
   w praktyce.

Programy nauczania przedmiotów – elementy prawa, wstęp do biotechnologii, historia w zakresie rozszerzonym – zostały opracowane oraz są realizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji, a także z Wydziałem Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Rozszerzony program historii jest nauczany ze szczególnym uwzględnieniem historii prawodawstwa; w programach rozszerzonych geografii uwzględnia się treści z ekologii oraz geografii turystyki;
w programie rozszerzonym biologii - zagadnienia przygotowujące do realizacji przedmiotu wstęp do biotechnologii. Absolwenci Liceum będą mogli podejmować studia wyższe szczególnie na kierunkach: prawo, administracja, historia, politologia, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, przedsiębiorczość, biologia, geografia, biotechnologia, kierunki medyczne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, turystyka, dietetyka, fizykoterapia, wychowanie fizyczne, filologia angielska, germańska, romańska, turystyka, zarządzanie w rekreacji i turystyce, hotelarstwo.

Absolwenci Technikum w poszczególnych zawodach mogą uzyskać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym klasyfikacji szkolnictwa zawodowego oraz będą mogli podejmować studia wyższe lub rozpocząć własną działalność gospodarczą:

 • w zawodzie technik elektryk znajdą zatrudnienie w zakładach systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, zakłady energetyczne) oraz w komórkach utrzymania ruchu elektrycznego przedsiębiorstw przemysłowych;
 • w zawodzie technik mechatronik znajdą zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach produkcyjnych i remontowych oraz przy obsłudze urządzeń elektrohydraulicznych
  i pneumatycznych;
 • w zawodzie technik informatyk znajdą zatrudnienie w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmach administrujących sieciami komputerowymi, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

 Nasze Technikum uzyskało tytuł „Srebrna Szkoła 2013”; w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 zajęło 87 miejsce oraz 13 miejsce w województwie śląskim.

Współpracujemy z:

 • Uniwersytetem Śląskim, szczególnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziałem Prawa
  i Administracji oraz Wydziałem Filologicznym,
 • Politechniką Śląską, głównie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym; organizujemy spotkania w zakresie orientacji zawodowej także z przedstawicielami innych wydziałów,
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej,
 • Wyższą Szkołą Mechatroniki w Katowicach w zakresie wsparcia merytorycznego.

 Zrealizowane projekty:

 • „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. II”,
 • „Pracownia Mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie”,
 • „Pracownie komputerowe dla szkół”,
 • „Partnerzy w nauce” z Uniwersytetem Śląskim,
 • „Firma symulacyjna – rzeczywiste kompetencje” z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości,
 • „Akademia Kluczowych Kompetencji” z firmą BUSINESS CENTER,
 • „Czwarta władza z klasą” z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie,
 • „Szkoła z Gallopem” z Wyższą Szkołą Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach,
 • „Zawód – paszport do przyszłości” z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

 W ramach współpracy z miastem partnerskim Chorzowa – Termoli (Włochy) organizujemy corocznie dla uczniów  tygodniowe wyjazdy językowe do Włoch. Rozpoczęliśmy współpracę z serbską Szkołą Techniczną z Sremskiej Mitrovicy.

 W szkole panuje bardzo dobra atmosfera, która sprawia, że wielu absolwentów decyduje się na kształcenie u nas również swoich dzieci. Wieloletnie badania ankietowe wśród uczniów i rodziców wskazują na wysokie poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniamy młodym ludziom przebywającym w murach naszej Szkoły. Tradycją Szkoły jest prowadzenie klas usportowionych. Wypracowane formy współpracy z chorzowskimi klubami sportowymi: „Ruch Chorzów S.A.” (piłka nożna) i UKS OCZKO CHORZÓW (siatkówka chłopców) pozwalają uczniom rozwijać talenty sportowe, czego potwierdzeniem są kariery naszych absolwentów, wśród których są medaliści letnich igrzysk olimpijskich – Jan Benigier, Zygmunt Maszczyk, Dariusz Gęsior, trener drużyny narodowej – Antoni Piechniczek oraz aż 31 mistrzów Polski
w dyscyplinach – piłka nożna, piłka ręczna, szermierka, akrobatyka sportowa, boks. Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Koło Miłośników Języka i Kultury Włoskiej, Koło Naukowe im. Kurta Aldera,  Koło Geopolityczne, kółko matematyczne, konwersacje z języka angielskiego, warsztaty pisania wypracowań, szkolne kino ULTIMA THULE, kółko muzyczne, Szkolne Koło RTV, kółko rowerowe, kółko miłośników elektroniki, Szkolne Koło Sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, pływanie), sekcja siatkówki chłopców prowadzona we współpracy z UKS „Oczko”, grupa wolontariatu (współpracująca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny - organizatorzy corocznego sztabu WOŚP), zajęcia dodatkowe
z wybranych przedmiotów dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia, dodatkowe zajęcia dla uczniów klas maturalnych. Uczniowie mają również możliwość działania w szkolnym radiowęźle „O(H)MY” oraz prezentowania swoich talentów dziennikarskich w TeslaVision ZSTiO3.

Jesteśmy szkołą z przyszłością!

Kontakt

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli


 • Adres: ul. Stefana Batorego 37, 41-506 Chorzów
 • tel. 32 246 56 11 fax 32 246 61 63
 • NIP: 627-11-78-173
 • REGON: 000026152

 • numer rachunku Rady Rodziców:

  PKO Bank Polski SA
  59 1020 2368 0000 2702 0613 7121
 • Konto bankowe dochodów własnych:

  ING Bank Śląski O/Chorzów: 92 1050 1243 1000 0022 8996 8774

Patron szkoły - Nikola Tesla (10.07.1856 - 07.01.1943)

Był Serbem urodzonym na chorwackiej ziemi w Monarchii Austro-Węgierskiej. Później stał się obywatelem USA. Należał do nielicznego grona największych geniuszy przełomu XIX i XX wieku. Mówiono o nim, że był „człowiekiem, który wymyślił XXI wiek”. Nazywano go „Mistrzem Błyskawic” i „Władcą Piorunów”. Z racji jego zasług dla rodzaju ludzkiego, jakie osiągnął na polu wynalazczości, często określano go mianem „Nowego Prometeusza”.

Nikola Tesla, bo o nim mowa, w pełni zasłużył na te komplementy. Jego innowacyjne pomysły i wybiegające daleko w przyszłość rozwiązania technologiczne, mimo, że niedoceniane i nierozpoznane przez jemu współczesnych, stały się podstawą funkcjonowania współczesnego świata. Podobnie jak Leonardo da Vinci, słynny geniusz epoki Renesansu, Nikola Tesla konstruował urządzenia, które w jego założeniu miały „uczynić życie ludzi nieco łatwiejszym”. To jemu zawdzięczamy możliwość korzystania z prądu przemiennego, zasilającego nasze domy (silnik na prąd zmienny), to on, a nie Guilermo Marconi, stworzył podstawy dla technologii łączności bezprzewodowej (radio, telewizja), to jego zasługą jest pojawienie się pierwszych „teleautomatów”, czyli urządzeń mechatronicznych (tzw. robotów: słynna łódź podwodna Tesli sterowana drogą radiową), a także światła fluorescencyjnego, neonów, a nawet promieniowania rentgenowskiego.

Nikola Tesla był także gorącym zwolennikiem urzeczywistnienia idei wolnej energii (zaprojektował działający nadajnik i odbiornik wolnej energii). Był tytanem pracy, a przez to wrogiem wszelkich konfliktów i wojen niszczących rodzaj ludzki i kierujących energię człowieka ku destrukcji, nie zaś ku kreacji. Dlatego winien być stawiany za wzór godny naśladowania zarówno dla zwykłych ludzi jak i dla wielkich tego świata.

W 70-tą rocznicę śmierci Nikoli Tesli przypomnieliśmy o Nim i Jego wielkich dokonaniach. I będziemy krzewić tę wiedzę z wdzięcznością za dary, które od Niego otrzymaliśmy.

 

Film na Facebook'u ZSTiO nr 3

 

[więcej]

Osiągnięcia

 

Rok Szkolny 2018/2019

- II miejsce w piłce ręcznej juniorów w Chorzowie (DANIEL JOŃCA 2 Mi , ŁUKASZ SARNA 2 Mi, ARTUR INDYKA 1GK, KAROL TADEJ 1GK, DAWID DAWIDZIUK  1GK, KRZYSZTOF BUBAŁA 1GK, JAKUB OLEŚ 2E/I, RADOSŁAW JUSZCZE3 TiB, JAKUB PUSTELNIK 3 TiB, DANIEL STEFAŃSKI 3 TIB, KAMIL PAWLICA 4  Ti, ADRIAN PAJONK 4 Ti, PATRYK DOBRZYŃSKI 4 Ti)

- III miejsce w szachach drużynowych w Chorzowie (NATALIA PRUSINOWSKA 1GK , ARTUR BARCZYK 1Mi,  MILAN WOLNY 1Mi, SEWERYN WERNER  1Ti)

 - III miejsce w szachach drużynowych w rejonie (NATALIA PRUSINOWSKA  1GK , ARTUR BARCZYK 1 Mi,  MILAN WOLNY 1 Mi, SEWERYN WERNER  1Ti)

- II miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce koszykowej (DAWID PAŚKO 3 Lab, PIOTR POSTULKA 3 Lab,  ANDRZEJ EDELMANN  3Lab, RADOSŁAW JUSZCZE 3TiB, MICHAŁ CHUDZIK 3TIB, KAMIL BIZUK DANIEL MARSZAŁEK 4Mi, MIROSŁAW OSADNIK 3TiA, BARTOSZ WRÓBEL 4E/I, KORDIAN DOMAGAŁA 1 Ti )

- III miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce siatkowej plażowej (MARCIN KLINK 1 Mi, MICHAŁ  KLINK  1Mi)

- II miejsce w sztafecie w stylu dowolnym chłopców w mistrzostwach Chorzowa w pływaniu

Rok Szkolny 2017/2018

 • Siatkówka Juniorek  XII miejsce
 • Siatkówka Juniorów  XIII miejsce
 • Koszykówka Juniorek  XII miejsce
 • Koszykówka Juniorów  II miejsce

[w składzie: Kuba Krężel  4MI, Bartek Wabnic  4MI , Kamil Bizuk 3MI, Kuba Woldański 3MI,  Radosław Juszcze 2TIb, Michał Chudzik 2TIb, Mirek Osadnik 2TI, Dawid Paśko 2Lab]

 • Piłka ręczna Juniorek VI miejsce
 • Piłka ręczna Juniorów II miejsce

[w składzie: Dariusz Mitas, Błażej Kłosek, Kamil Pawlica, Adrian Pajonk , Patryk Dobrzyński, Dawid Paluch, Jakub Krężel, Bartosz Wabnic, Przemysław Wójcik, Gracjan Brachaczek, Dawid Opyrchał, Maciej Nalewajka]

 

 • Piłka Nożna-orlik  IV miejsce
 • Halowa Piłka Nożna Juniorów VIII miejsce
 • Szkolna liga LA Juniorki X miejsce
 • Szkolna liga LA Juniorzy VII miejsce
 • Narciarstwo Alpejskie III miejsce
 • Drużynowe Mistrzostwa w tenisie stołowym VIII miejsce
 • Świąteczne Zawody Łyżwiarskie VII miejsce
 • Mistrzostwa w Pływaniu IX miejsce
 • Badminton Dziewczyny  VII miejsce
 •  Badminton Chłopcy II miejsce

[w składzie: Batrosz Borecki 2 Tia i Piotr Dmowski 2 Tia]

 • Mistrzostwa w Biegu Na Orientację Juniorki VII miejsce
 • Mistrzostwa w Biegu Na Orientację Juniorzy IV miejsce
 • XIV Indywidualne Mistrzostwa Chorzowa Juniorki III miejsce
 • Zawody Sportowo-obronne -sprawni jak żołnierze Juniorki VI miejsce
 • Zawody Sportowo-obronne -sprawni jak żołnierze Juniorzy IV miejsce
 • Zawody Sportowo-obronne Srebrne Muszkiety Juniorki I miejsce w składzie: Karolina Grudzień, Fabiola Wideł i Karolina Mzyk. W klasyfikacji indywidualnej natomiast Karolina Grudzień zajęła miejsce II.
 • Zawody Sportowo-obronne Srebrne Muszkiety Juniorzy II miejsce: Krzysztof Trąd, Aleksander Maczek, Adrian Pająk. W klasyfikacji indywidualnej natomiast  Krzysztof Trąd zajął miejsce III.
 • VIII Konfrontacje Taneczne Zespołów VIII miejsce
 • Mistrzostwa Chorzowa We Wspinaczce Sportowej VII miejsce
 • Plażowa Piłka Siatkowa Juniorzy VI miejsce
 • Piłka Nożna Orlik Juniorzy XII miejsce

 

Rok Szkolny 2016/2017

 • Michał Hadryś, uczeń klasy 4 Ti, został laureatem miejskiego konkursu na logo CUMY, zorganizowanego przez miasto Chorzów.

 • II miejsce Mistrzostwach Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Juniorów w składzie: Dariusz Mitas, Błażej Kłosek, Kamil Pawlica, Adrian Pajonk , Patryk Dobrzyński, Dawid Paluch, Jakub Krężel, Bartosz Wabnic, Przemysław Wójcik, Gracjan Brachaczek, Dawid Opyrchał, Maciej Nalewajka.

 • III miejsce w Mistrzostwach Chorzowa w Zawodach Łyżwiarskich.

 • I miejsce w Mistrzostwach  CHORZOWA W KOSZYKÓWCE w składzie: Bartosz Wabnic (3Mi) Jakub Krężel (3Mi) Łukasz Piksa (2Mi) Kamil Bizuk (2Mi)

 • I miejsce w Mistrzostwach Rejonowych w Piłce Koszykowej w składzie: 1.Tomasz Bieniek 4ME, 2.Kuba Krężel 3MI, 3.Bartek Wabnic 3MI, 4.Błażej Kłosek 3MI, 5.Łukasz Piksa 2MI, 6.Kamil Bizuk 2MI, 7.Kuba Woldański 2MI, 8.Radosław Juszcze 1TIb, 9.Michał Chudzik 1TIb, 10.Mirek Osadnik 1TI, 11.Dawid Paśko 1Lab.

 •  III miejsce w Chorzowie w zawodach "Sprawni jak żołnierze" pod Honorowym Patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa mgr Wiesława Ciężkowskiego.

 • II miejsce dziewcząt w Mistrzostwach Chorzowa w biegu na orientację w składzie: Karolina Mzyk, Alicja Szostok, Sandra Leonhard, Eliza Czerniejewska.

 • II miejsce XIII Indywidualne Mistrzostwa Chorzowa w Tenisie Stołowym o Puchar Prezydenta Miasta w składzie: I miejsce Sławomir Krzykałą, Szafarczyk Szymon, Wiśniowski Robert, Kędziora Daniel, Karolina Grudzień, Fabiola Wideł, Agata Pietrzyk.

 • Dnia 8.06.2017 r. odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Chorzowa w tenisie stołowym.

 • III miejsce w Mistrzostwach Chorzowa w Pływaniu (NASI PŁYWACY SPISALI SIĘ ŚWIETNIE .ZAJĘLI TRZECIE MIEJSCE W CHORZOWIE. NATALIA KRUPA ZAJĘŁA TRZECIE MIEJSCE W STYLU DOWOLNYM KRYSTIAN GODULA ZAJĄŁ PIERWSZE MIEJSCE W STYLU DOWOLNYM I PIERWSZE MIEJSCE W STYLU MOTYLKOWYM. IGOR JAMROŻY DRUGIE MIEJSCE W STYLU DOWOLNYM A ROBERT WIŚNIOWSKI TRZECIE MIEJSCE W STYLU MOTYLKOWYM. REWELACYJNIE POPŁYNĘLI CHŁOPCY W SZTAFETACH : PIERWSZE MIEJSCE W SZTAFECIE STYLEM ZMIENNYM WYWALCZYLI: 1. KRYSTIAN GODULA, 2. ROBERT WIŚNIOWSKI , 3. IGOR JAMROŻY, 4. PIOTR POSTULKA. MIEJSCE PIERWSZE W SZTAFECIE STYLEM DOWOLNYM ZAJĘLI:1.ALAN POŁATA, 2.IGOR JAMROZY, 3.ROBERT WIŚNIOWSKI, 4.KRYSTIAN GODULA).

 •  IV miejsce w Mistrzostwach Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Halowej Juniorów w składzie: Dariusz Nowak i Krzysztof Jelonek z 3 EI, Damian Beczek, Jakub Pustelnik, Daniel Stefański i Rafał Śliwa z 1 TIb, Kamil Klimczak z 1 TIa, Alan Połata z 4 TI oraz Daniel Szydłowski z 2 E/I.

 • II miejsce w Pucharze Chorzowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowbordzie Szkół Ponadgimnazjalnych.

 • IV miejsce Mistrzostwach Chorzowa Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Koszykowej Juniorek

 

Rok szkolny 2015/2016

 • I miejsce –  „Srebrne Muszkiety 2016” dla ZSTiO Nr 3;
 • II miejsce – IV Wojewódzki Konkurs „Młody Technik” – Adam Tuliszkiewicz;
 • IV miejsce – turniej koszykówki juniorek o Puchar Prezydenta Miasta;
 • Wyróżnienie – konkurs literacki „Ksiądz Jan Macha. Sługa Boży. Życie, misja, śmierć” – Jessica Zwak;
 • Wyróżnienie – konkurs „Pola nadziei” – Marzena Miklus;
 • Wyróżnienie – Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – Rafał Grzywocz;
 • I miejsce – I Miejski Konkurs „HIV/AIDS” – Aleksandra Baron;
 • V miejsce – V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego i Wiedzy o Włoszech – Patryk Kotyla;
 • II miejsce – X Konkurs Historyczny „Geneza II wojny światowej” – Patryk Czupryniak;
 • II miejsce – konkurs VII Chorzowska Kampania „Pola Nadziei” –  Natalia Rydel;
 • III miejsce – turniej koszykówki juniorów o Puchar Prezydenta Miasta – Tomasz Bieniek, Kamil Buchowiec, Jakub Krężel, Bartosz Wabnic, Rafał Grzywocz, Krzysztof Trąd, Adrian Pajonk, Łukasz Piksa, Daniel Marszałek, Kamil Korepta;
 • I miejsce – turniej piłki nożnej juniorów w Śląskiej Lidze Orlików –  Karol Mierzwa, Adrian Klimek, Kamil Kochan, Dominik Śladkowski, Jakub Pulut, Dariusz Nowak, Krystian Chmura, Krzysztof Jelonek  i Daniel Szydłowski;
 • I miejsce – turniej piłki nożnej juniorów na Orlikach, zawody rejonowe – Karol Mierzwa, Adrian Klimek, Mateusz Żłobiński, Adam Furdzik, Karol Kasperczyk, Krystian Chmura, Krzysztof Jelonek, Dominik Śladkowski, Mateusz Mołdrzyk
  i Paweł Szostok;
 • IV miejsce –  turniej piłki nożnej halowej  juniorów o Puchar Prezydenta Miasta;
 •  I miejsce – Szkolna Liga LA  Juniorek – Natalia Mucha, Marta Płachta, Klaudia Hajduk, Żaneta Pająk,  
 • III miejsce – mistrzostwa w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta – Krystian Godula, Igor Jamroży, Remigiusz Bujak, Tomasz Lubos, Natalia Krupa, Piotr Postulka, Michał Maciąg. I miejsce – styl grzbietowy i delfin – Krystian Godula, II miejsce – styl dowolny – Igor Jarmoży, III miejsce – styl grzbietowy i dowolny – Natalia Krupa,
  III miejsce – sztafeta 4x50 m styl zmienny –  Krystian Godula, Igor Jamroży, Remigiusz Bujak i Piotr Postulka;
 • II miejsce – biegi na orientację juniorek  o Puchar Prezydenta Miasta –  Mistrzostwa
  w biegu na orientację – Agata Pieczyk, Natalia Krupa, Magdalena Marny, Fabiola Wideł, Paweł Piwowarski, Aleksander Maczek, Adrian Pająk, Tomasz Lubos;
 • II miejsce – XII Indywidualne Mistrzostwa Chorzowa o puchar Prezydenta w Tenisie Stołowym – Mateusz Bzdak;
 • III miejsce – zawody sportowo-obronne "Sprawni jak żołnierze" juniorów;
 • II miejsce – Mistrzostwa Chorzowa we wspinaczce sportowej – Agata Muc, Agata Pieczyk, Konrad Wolny, Bartosz Wabnic;
 • I miejsce – Turniej plażowej piłki siatkowej juniorów w mieście, II miejsce
  w Rejonowym Turnieju plażowej piłki siatkowej juniorów – Daniel Zubrzycki, Michał Kamiński;
 • I miejsce – Biegi rozstawne dziewczyn w sztafecie 4x100 m – Natalia Henczyca, Klaudia Hajduk, Agata Pieczyk, Natalia Krupa. II miejsce w sztafecie szwedzkiej: Natalia Henczyca - 100 m, Natalia Krupa - 200 m, Agata Pieczyk - 300 m, Fabiola Wideł – 400 m;.
 • III miejsce – Biegi rozstawne chłopców w sztafecie 4x100 m – Adrian Pająk, Aleksander Maczek, Grzegorz Nowak , Paweł Piwowarski.

 

Rok szkolny 2014/2015

 • II miejsce – konkurs na największą ilość zebranych zużytych baterii w roku szkolnym 2014/2015;
 • II miejsce – „Srebrne Muszkiety 2014” dla ZSTiO Nr 3;
 • VI miejsce – „Srebrne Muszkiety 2014” – kategoria dziewczyny;
 • III miejsce – XIII Miejski Konkurs Poetycki im. Haliny Kunysz o „Złotą jesienną Chryzantemę” – Martyna Grüner;
 • II miejsce – III Konkurs Fotograficzny „Pamiętamy….” – Edyta Jurczyńska;
 • I miejsce – turniej piłki siatkowej juniorów o Puchar Prezydenta Miasta – Michał Kamiński, Daniel Zubrzycki, Dawid Pieczyrak, Dariusz Leder, Jakub Bereś, Dawid Grajewski, Bartosz Wabnic, Rafał Grzywocz, Tomasz Bieniek, Bartłomiej Bzdak. Daniel Zubrzycki –  najlepszy zawodnik turnieju;
 • II miejsce – Rejonowe zawody w piłce siatkowej juniorów;
 • I miejsce – sztafeta szwedzka w Chorzowie – Karol  Mierzwa, Krzysztof Jelonek, Dawid Zaczek, Daniel Zubrzycki;
 • II miejsce – turniej halowej piłki nożnej juniorów o Puchar Prezydenta Miasta;
 • II miejsce – sztafeta 4x100 m juniorek;
 • III miejsce –  Indywidualne Mistrzostwa Chorzowa w tenisie stołowym – Bartłomiej Bzdak, Marcin Serebrowski, Adrian Klimek, Sławomir Krzykała. Indywidualnie Bartłomiej Bzdak – I miejsce;
 • III miejsce – pływanie – Krystian Godula;
 • III miejsce – skok  w dal o mistrzostwo Chorzowa – Monika Golasz.
 • III miejsce – Konfrontacje Taneczne – Magdalena Moskal, Iwona Łazowska;

  

 Rok szkolny 2013/2014

 • I miejsce – turniej koszykówki juniorów o Puchar Prezydenta Miasta, I miejsce
  w rejonie, 9 miejsce w województwie – Dawid Pieczyrak, Dariusz Leder, Michał Kamiński, Arkadiusz Golly, Jakub Ławniczek, Tomasz Pąchalski, Mirosław Marny, Alan Pawlak, Daniel Zubrzycki, Dawid Sieraga;
 • II miejsce – turniej koszykówki juniorów o Puchar Prezydenta Miasta – Marcin Boryn, Alan Pawlak, Patryk Piątkowski, Arkadiusz Golly, Tomasz Bieniek, Damian Otawa, Filip Chrząszcz, Patryk Owczarski, Kamil Buchowiec, Marcin Trzeciak, Alan Ryś, Kamil Bakon, Tomasz Pąchalski;
 • II miejsce – Konfrontacje Taneczne zespołów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
  Iwona Łazowska, Magdalena Moskal;
 • II miejsce – zawody sportowo-obronne "Srebrne Muszkiety" – juniorzy;
 • III miejsce – turniej halowej piłki nożnej juniorów o Puchar Prezydenta Miasta;
 • IV miejsce – turniej piłki ręcznej juniorek o Puchar Prezydenta Miasta;
 • IV miejsce – turniej koszykówki juniorek o Puchar Prezydenta Miasta;
 • IV miejsce –  mistrzostwa w pływaniu o Puchar Prezydenta Miasta;
 • 69 miejsce w wojewódzkim współzawodnictwie szkół w kategorii chłopców – we współzawodnictwie uczestniczyło 96 szkół ponadgimnazjalnych.

 

Rok szkolny 2012/2013

 • III miejsce – XII Miejski Konkurs Poetycki im. Haliny Kunysz o „Złotą jesienną Chryzantemę”  – Daria Gruszczyńska;
 • I miejsce – Literacki Konkurs Walentynkowy – Daria Gruszczyńska;
 • I miejsce – Literacki Konkurs Walentynkowy – Natalia Piwowarska;
 • III miejsce – konkurs fotograficzny EKO za Euro – Paulina Szarota;
 • I  miejsce – turniej siatkówki juniorów o Puchar Prezydenta Miasta;
 • II miejsce – w rejonie – Paweł Lukaszczyk, Radosław Tuchowski, Mirosław Marny, Arkadiusz Golly, Jakub Ławniczek, Tomasz Pąchalski, Dawid Sieraga, Daniel Zubrzycki, Dawid Pieczyrak, Dariusz Leder, Damian Breguła;
 • I miejsce – turniej koszykówki juniorów o Puchar Prezydenta Miasta – Marcin Bogucki, Mateusz Zawora, Michał Szcześniak, Patryk Piątkowski, Tomasz Pąchalski, Arkadiusz Golly, Sebastian Unkelbach, Jan Czembor, Mateusz Bartoszek, Marcin Boryn;
 • III miejsce –  turniej piłki ręcznej juniorów o Puchar Prezydenta Miasta – Łukasz Dąbrowski, Marcin Wowro, Gil Mateusz, Kamil Lech, Michał Szcześniak, Marcin Boryn,  Artur Pacocha, Marcin Lasek, Daniel Ciepliński, Patryk Piątkowski, Mateusz Bartyzel, Damian Obarzanek;
 • III miejsce – turniej piłki nożnej juniorów o Puchar Prezydenta Miasta – Marcin Wowro, Mateusz Gil, Mateusz Bartyzel, Michał Krzanowski, Rafał Szymik, Kamil Lech, Gasek Mateusz, Michał Szcześniak, Dominik Stankiewicz, Mateusz Hora, Alan Pawlak, Patryk Oczko, Łukasz Szproch, Paweł Praski, Łukasz Dąbrowski;
 • III miejsce – zawody narciarstwa alpejskiego o Puchar Prezydenta Miasta – Mirosław Marny, Tomasz Pąchalski, Jacek Gargula, Paweł Wiertelorz, Kamil Bakon;
 • I miejsce – Mistrzostwa Chorzowa w tenisie stołowym juniorek – Dominika Jędroszczyk, Natalia Szajna, Karolina Kapias;
 • IV miejsce –­ zawody łyżwiarski o Puchar Prezydenta Miasta – Aleksandra Ilczuk, Paulina Łuczyk, Sandra Eichmann, Marcin Wowro, Łukasz Dąbrowski, Łukasz Łabiszak, Mateusz Bartoszek, Wojciech Gurgul;
 • IV miejsce –  biegi na orientację o Puchar Prezydenta Miasta – Mirosław Marny, Tomasz Pąchalski, Daniel Zubrzycki;
 • IV miejsce – IX indywidualne mistrzostwa w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta Miasta – Dominika Jędroszczyk, Natalia Szajna, Karolina Kapias, Ireneusz Musik, Sebastian Magrowski, Adrian Klimek, Mateusz Proskura;
 • III miejsce – IV Konfrontacje Taneczne zespołów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – Oliwia Ignalska.

 

 

Rok szkolny 2011/2012

 • I miejsce w turnieju koszykówki juniorów o Puchar Prezydenta Miasta
 • II miejsce w turnieju piłki ręcznej juniorów o Puchar Prezydenta Miasta
 • IV miejsce w halowym turnieju piłki nożnej juniorek o Puchar Prezydenta Miasta
 • III miejsce w mistrzostwach w tenisie stołowym juniorek o Puchar Prezydenta Miasta
 • III miejsce w mistrzostwach w tenisie stołowym juniorów o Puchar Prezydenta Miasta
 • IV miejsce w zawodach wspinaczkowych
 • IV miejsce w Świątecznych Zawodach Łyżwiarskich
 • IV miejsce w mistrzostwach w pływaniu
 • III miejsce w mistrzostwach w biegu na orientację juniorek
 • III miejsce w mistrzostwach w biegu na orientację juniorów
 • I miejsce w VIII Indywidualnych Mistrzostwach Chorzowa w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta
 • II miejsce w III konfrontacjach tanecznych zespołów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

Rok szkolny 2010/2011

 • I m w Chorzowie tenisie stołowym II m w rejonie (S.Magrowski, I.Musik, K.Jarczyk)
 • I m w Olimpiadzie Mechatronicznej w Katowicach (A.Skrzypek, Ł.Schlesinger, M.Pasek, K.Melcher, Ł.Kotyrba)
 • I m w Chorzowie w koszykówce chłopców (Ł. Kotyrba, M. Staszowski, M. Kapuściński, M. Dziuba, k. Banasik, R. Obój, P. Leszczyński, T. Wożnica, M. Madejak, W. Cichocki, P. Sobecki, M. Szczesniak)
 • I m indyw. i zespołowo w konkursie "Środowisko to my" (A. Salomon + 2 ucz)
 • I m w Chorzowie w łyżwiarstwie dziewczyn (A.Ilczuk, P.Łuczyk, I.Grzesiak)
 • I m w Chorzowie w łyżwiarstwie chłopców  (P. Dąbrowski, Ł. Dąbrowski, A. Mentor, K. Kużaj)
 • I m w zawodach LA – bieg na 400 m (Michał Czechowski, Michał Starzonek, B. Plewa)
 • I m w Chorzowskich Konfrontacjach Tanecznych
 • II m w Chorzowie w Szachach (M. Maciaszek, T. Kowalski)
 • II etap Międzynarodowej Olimpiady z j niemieckiego oraz III etap Śląskiego Konkursu j. niemieckiego (Nicole Zgorzyński)
 • II m w zawodach L A – skok w dal (A.Ogińska)
 • II etap konkursu j. angielskiego "Pokaż nam język" (J. Czymańska, D. Grzejszczyk, M. Ślusarczyk)
 • II m w Chorzowie w piłce nożnej (P. Skupin, M. Staszowski, W. Basamanowicz, M. Nowak, M. Żarnowiec, M. Kapuściński, M. Dziuba, K. Banaszak,M. Świerzewski M. Tomeczek, M. Rożek, Ł. Juretko, B. Chorzewski, M. Mańka T.. Pobocha, M. Data, K. Lech, M. Gasek)
 • II m oraz IX m w konkursie "Reading Broadens You Mind" (M. Jurecka, M. Soszyńska)
 • Srebrny medal w Mistrzostwach Polski w akrobatyce sportowej – trójki kobiet ora brązowy medal w Pucharze Polski i w ME (Aneta Ogińska)
 • Brązowy medal w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy w piłce nożnej (Michał Staszowski)
 • III m w tenisie stołowym (K i A Stefanowicz, D. Jędroszczuk)
 • III m w zawodach LA – pchnięcie kulą
 • III m skok w dal
 • 7 m oraz 13 m w konkursie matematycznym " Kangur" (N. Świerc, N. Czernek)
 • Wyróżnienie w V edycji konkursu "Katyń – prawda i pamięć" (A. Brol)
 • Wyróżnienie w konkursie poetyckim " Zatrzymać czas" (N. Czernek)
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim (D. Staisz)
 • Wyróżnienie w konkursie o "Złotą jesienną chryzantemę" (M. Soszyńska)
 • Wyróżnienie II m w kategorii literackiej konkursu z okazji 100 lecia ZW. Strzeleckiego pn. „Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkę szła - Polacy w walce o niepodległość” (Aleksandra Książkiewicz)

  

Rok szkolny 2009/2010

 • I miejsce w Chorzowie oraz  I miejsce w rejonie XIV w województwie w tenisie stołowym (Adrian Słapek, Krzysztof Jarczyk, Sebastian Magrowski)
 • I nagroda w kategorii HASŁO w konkursie "Zdarzyło się 20 lat temu w Polsce." pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Ministra Edukacji Narodowej (Paulina Bogatka)
 • I miejsce w Chorzowie oraz II miejsce w rejonie w koszykówce (Ł. Kowalski, Ł. Kotyrba, P. Leszczyński, M. Kałańczyński)
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów(Anna Wójtowicz, Dawid Szabra)
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie z okazji 100-lecia Związku Strzeleckiego pn. "Gdy pierwsza kadra na wojenkę rusza."
 • I miejsce oraz wyróżnienie w Konkursie Historyczno - Literackim "Katyń - prawda i pamięć" (Aleksandra Książkiewicz)
 • Międzynarodowa Olimpiada z j. niemieckiego finał - VII miejsce oraz II etap Ogólnopolskiej Olimpiada z j. niemieckiego-Finał (M. Dreszer, N. Zgorzyński)
 • I miejsce w halowej piłce nożnej (M. Tkacz, Ł. Bereta, M. Kuzia, Ł. Woźnica, K. Dylewski, Ł. Pająk, D. Brzęczek, A. Dawid, P. Skupin, M. Staszewski, M. Nowak, Ł. Juretko, M. Data, K. Biela, S. Dyla)
 • I miejsce w V Międzyszkolnym Mikołajkowym Konkursie z Języka Niemieckiego (M. Dreszer, A. Bart, P. Tępczyk, M. Twardawski, Ł. Grzybiński, L. Kapica, N. Zgorzyński)
  Zwycięstwo w turnieju UEFA Grossroots w piłce nożnej (M. Tkacz, M. Staszewski, D. Brzęczek, Ł. Juretko, P. Skupin, T. Pobocha)
 • I miejsce w Konfrontacji Tanecznej (Grupa Go To Flow)
 • I miejsce w Chorzowie w pływaniu stylem klasycznym oraz III miejsce stylem grzbietowym (Justyna Kapica)
 • I miejsce, II miejsce oraz wyróżnienie w Międzyszkolnym konkursie z j. angielskiego (Martyna Jurecka, Maja Soszyńska, Wojciech Smerd)
 • II miejsce w IX edycji konkursu poetyckiego "O złotą jesienną chryzantemę" im. Haliny Kunysz  (Adam Starczynowski)
 • II miejsce w konkursie "Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem" (Anna Stachowiak, Patrycja Garncarek)
 • III miejsce dziewcząt w pływaniu 4x50 m stylem zmiennym i dowolnym
 • III miejsce w klasyfikacji zespołowej w XIII finale konkursu "Z elektryką przez świat" (org. Politechnika Śląska) (M. Słota, D. Szabra, M. Rybacki)
 • III miejsce w chorzowskiej paradzie "Bożogrobcy w Chorzowie"
 • III miejsce w konkursie historycznym "Śląsk wobec przełomowych wydarzeń historii XX wieku" za film pt. Śląsk wspomnienie 1989 roku. (Marta Sklorz, Danuta Piec)
 • IV miejsce w Chorzowie w piłce ręcznej
 • Wyróżnienie III stopnia w III Festiwalu Tanecznym Róża 2010 (Grupa Go To Flow)

 

Rok szkolny 2008/2009

 • MP Młoda Ekstraklasa z drużyną Ruchu Chorzów w piłce nożnej (Bartłomiej Babiarz, Łukasz Bereta, Michał Kuzia, Wojtek Ciszewski oraz Łukasz Woźnica)
 • Mistrzostwo Chorzowa w koszykówce chłopców (Wojciech Dackiewicz, Mateusz Ciszewski, Łukasz Kotyrba, Paweł Leszczyński, Łukasz Kowalski, Mateusz Kałańczyński, Kamil Banasiak, Mateusz Słota )
 • Mistrzostwo Chorzowa w tenisie stołowym drużynowym (Adrian Słapek, Krzysztof Jarczyk, Łukasz Kowalski )
 • I m w konkursie plastycznym (Gancarczyk, Spałek)
 • I m oraz II w konkursie fotograficznym (Stachowiak, Pochmara, Pięta)
 • Finał konkursu recytacji w gwarze śląskiej (J. Kołodziej, P. Skupin)
 • II m w VI Chorzowskim Festiwalu Walentynkowym (Aldona Bastek)
 • II etap olimpiady z przedsiębiorczości oraz Finał regionalnego konkursu przedsiębiorczych
 • II m w Mistrzostwach Chorzowa w halowej piłce nożnej chłopców (Bartłomiej Babiarz, Łukasz Bereta, Michał Kuzia, Wojtek Ciszewski oraz Łukasz Woźnica)
 • II m w zawodach wspinaczkowych dziewcząt (Żaneta Bendelewska, Żaneta Kluczewska)
 • III m w wojewódzkich półfinałach w piłce nożnej chłopców (Wojtek Ciszewski, Lukasz Dylewski, Łukasz Bereta, Łukasz Woźnica, Jakub Sumień, Michał Kuzia, Mateusz Dreszer, Michał Staszowski, Paweł Skupin , Adrian Januszewski, Paweł Kupiec, Igor Łukasik, Mateusz Majsner,Robert Musialik,Michał Nowak, Łukasz Piszcztowski, Dawid Wadas, Mateusz Żarnowiec ,  Adrian Dawid)
 • III m w sportach ekstremalnych (Aleksasndra Woźniak, Marcin Wysocki, Piotr Koperski)
 • III m w Mistrzostwach Chorzowa w pływaniu sztafeta 4x50 m stylem zmiennym chłopców .
 • Wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Hospicjum (Joanna Pięta)
 • Wyróżnienie II stopnia (Go to flow)
 • 22 m na 101 uczestników w Olimpiadzie Wiedzy Katolickiej (K. Burda)

 

Rok szkolny 2007/2008

 • 1 miejsce Miejski Konkurs poetycki O Złotą Jesienną Chryzantemę (Damian Łukowiak)
 • 1 miejsce Konkurs mikołajkowy (Mateusz Dreszer)
 • 1 miejsce Dyktando z języka niemieckiego (Mateusz Dreszer)
 • 1 miejsce Mistrzostwa Chorzowa w siatkówce juniorów
 • 1 miejsce Miejski Konkurs Zespołów Tanecznych o puchar Prezydenta
 • 2 miejsce drużyna chłopców Mistrzostwa Chorzowa w piłce nożnej
 • 2 miejsce Konkurs plastyczny na logo Chorzowskich Pól Nadziei (Daria Parada)
 • 2 miejsce Parada z okazji Święta Miasta
 • 3 miejsce Konkurs literacki "Komuno nie wracaj" (Joanna Szymańska)
 • 3 miejsce Festiwal "Starochorzowska nutka" (Aldona Bastek)
 • 3 miejsce Konkurs "Środowisko to my" drużynowo
 • 3 miejsce Konkurs "Środowisko to my" indywidualnie (Magda Drężek)
 • 3 miejsce  Konkurs "Z elektryką przez świat" drużynowo
 • 3 miejsce Konkurs "Z elektryką przez świat" indywidualnie (Mateusz Ogrodowicz)
 • 3 miejsce Konkurs "Sprawni jak żołnierze" drużynowo
 • 3 miejsce Półfinały wojewódzkie w siatkówce
 • 4 miejsce Konkurs Projektów Multimedialnych drużynowo
 • 4 miejsce Wielobój sprawnościowy dzielnic Chorzowa
 • 4 miejsce Mistrzostwa Chorzowa w koszykówce chłopców
 • Wyróżnienie Przegląd Młodych Talentów i Pasji (Adrian Badnarz i Żaneta Bendelewska)
 • Wyróżnienie Wojewódzki konkurs o św. Jacku (Żaneta Bendelewska)
 • Wyróżnienie Konkurs plastyczny "Szopka betlejemska" (Natalia Zakrzewska)
 • Wyróżnienie Konkurs plastyczny na logo Chorzowskich Pól Nadziei (Kamila Lubańska)
 • Udział w etapie rejonowym Olimpiada Historyczna (Mateusz Stoniarski)
 • Udział w etapie okręgowym XXXVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (Anna Nowok)
 • Konkurs na Matprojekt nagroda publiczności

 

Rok szkolny 2006/2007

 •  Wicemistrzostwo Polski młodzików w boksie waga +91kg (Robert Marcok)
 • Reprezentant Polski w piłce nożnej na MŚ do lat 21 (Ł. Janoszka)
 • Reprezentant Polski w piłce nożnej do lat 18 (B. Babiarz)
 • 1 miejsce w Chorzowskiej Lidze Koszykarskiej
 • 1 miejsce w miejskich drużynowych zawodach w tenisie stołowym
 • 2 miejsce w rejonowych rozgrywkach w koszykówce
 • 2 miejsce w miejskich zawodach piłki ręcznej dziewcząt
 • 2 miejsce w zawodach "Sprawni jak żołnierze"
 • 3 miejsce w turnieju ogólnopolskim w piłce nożnej "Rewaliada 2006"
 • 3 miejsce w miejskich zawodach lekkiej atletyki
 • 3 miejsce w miejskich zawodach koszykówki dziewcząt
 • 3 miejsce w miejskich zawodach narciarskich
 • 3 miejsce w festiwalu piosenki chrześcijańskiej "Starochorzowska nutka"
 • Laureatki ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Tęcza" (A. Bulowska, A. Podbioł)
 • wyróżnienie w konkursie chemicznym zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach (K. Miękus)
 • wyróżnienie w konkursie poetyckim "Jesienna chryzantema" (A. Gembalczyk)
 • wyróżnienie w konkursie recytatorskim "Promuj Śląsk" (A. Bednarz, M. Kokosza, D. Szabra)
 • 4 miejsce w rejonowych biegach na orientację
 • 4 miejsce w miejskich zawodach biegów na orientację

 

Rok szkolny 2005/2006

 • wicemistrzostwo Polski juniorów w boksie, waga +91kg (Robert Marcok)
 • 1 miejsce w Chorzowskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych
 • 1 miejsce w zawodach koszykówki chłopców o Puchar Prezydenta
 • 1 miejsce w Chorzowskiej Lidze Koszykówki
 • 2 miejsce w regionalnym konkursie języka niemieckiego
 • 2 miejsce w miejskim przeglądzie przedstawień bożonarodzeniowych
 • 2 miejsce w rejonowych rozgrywkach piłki nożnej
 • 2 miejsce w rejonowych rozgrywkach koszykówki chłopców
 • 2 miejsce w miejskich biegach na orientację dziewcząt
 • 2 miejsce w miejskich zawodach wspinaczkowych
 • 2 miejsce mistrzostwach Chorzowa w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta
 • 2 miejsce w zawodach grup tanecznych
 • 2 miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce ręcznej dziewcząt
 • 3 miejsce w konkursie recytatorskim "Promuj Śląsk" (Patrycja Chuda)
 • 3 miejsce w rozgrywkach koszykówki dziewcząt
 • 3 miejsce w zawodach lekkoatletycznych o mistrzostwo Chorzowa
 • 4 miejsce w finale wojewódzkiego konkursu polonistycznego "Złote Pióra WSZOP"
 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko - Planeta" w kategorii "Album - pomniki przyrody w moim regionie" (Patrycja Chuda, Malwina Lewandowska)
 • wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Quo vadis... przedsiębiorczości" (Sandra Kowaczek)
 • laureatka konkursu poetyckiego "Złota Jesienna Chryzantema" (Anna Słota)
 • przedstawienie "Tryptyk społeczny"

 

Rok szkolny 2004/2005

 •  Mistrzostwa Polski juniorów w boksie, waga +91kg Robert Marcok
 • I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w skokach na trampolinie i ścieżce
 • I miejsce w Pucharze Polski w akrobatyce sportowej skoki na trampolinie ścieżce Agnieszka Janas
 • 5-8 miejsce w finałach wojewódzkich koszykówki chłopców I miejsce w Chorzowie, I miejsce w rejonie
 • I miejsce w Chorzowskiej Lidze Koszykówki
 • I miejsce na szczeblu rejonowym w I Przeglądzie Sztuk Teatralnych Młodzieży "Porozmawiajmy o AIDS"
 • I miejsce w Halowej Piłce Nożnej
 • II miejsce w zawodach wspinaczkowych, indywidualnie: I miejsce - Justyna Hilczer, II miejsce - Maciej Socha, IV miejsce - Robert Ostrowski
 • II miejsce w rozgrywkach piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Irlandii Paweł Rymer, Bartosz Siuda
 • III miejsce w rejonowym konkursie języka niemieckiego Agnieszka Paszek
 • III miejsce w rozgrywkach koszykówki dziewcząt
 • IV miejsce w miejskich zawodach pływackich
 • IV miejsce w rozgrywkach tenisa stołowego
 • IV miejsce w miejskich zawodach lekkoatletycznych
 • VI miejsce w konkursie matematycznym "Metodą Matporjektu"
 • IV miejsce w sztafetowych biegach przełajowych
 • V miejsce w miejskich zawodach biegów na orientację
 • V miejsce narciarstwie alpejskim
 • V miejsce w konkursie recytatorskim krajów niemieckojęzycznych Amadeusz Wilczowski
 • wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Patrycja Parys
 • wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko - Planeta" Łukasz Klisiatys, Artur Warot
 • wyróżnienia w konkursie poetyckim "O złotą jesienną chryzantemę" Anna Sołata, Aleksandra Wolf

 

Rok szkolny 2003/2004

 • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Juniorów Młodszych w piłce nożnej, rocznik '87 zorganizowanym w Jastrzębiu Zdroju
 • I miejsce w rejonie III miejsce w VI Turnieju "Basket" o Puchar Rektora WSB w Chorzowie
 • I miejsce w rejonie 12 miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w biegach przełajowych i miejsce w rejonie
 • I miejsce w chorzowskiej lidze koszykówki
 • I miejsce w turnieju koszykówki o Puchar Prezydenta Chorzowa
 • I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej w Chorzowie
 • II miejsce w skokach na ścieżce kobiet w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów Agnieszka Janas
 • II miejsce w skokach na ścieżce kobiet w Pucharze Polski Agnieszka Janas
 • III miejsce w półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w koszykówce uczniowie tworzą drużynę juniorów "Alba Elcho" Chorzów III miejsce w rozgrywkach koszykówki juniorek w Chorzowie
 • III miejsce w rozgrywkach piłki ręcznej juniorek w Chorzowie
 • III miejsce w rozgrywkach halowej piłki nożnej w Chorzowie
 • III miejsce dziewcząt w zawodach lekkoatletycznych w Chorzowie
 • IV miejsce dziewcząt w sztafetowych biegach przełajowych w Chorzowie
 • IV miejsce zespołowo w pływaniu w Chorzowie
 • IV miejsce zespołowo w narciarstwie alpejskim w Chorzowie
 • IV miejsce dziewcząt w tenisie stołowym w Chorzowie
 • IV miejsce w biegach na o V miejsce w finale wojewódzkim rozgrywek koszykówki juniorów
 • 13 miejsce w mistrzostwach wojewódzkich w lekkiej atletyce
 • Wyróżnienie w konkursie "Z elektryką przez świat" zorganizowanym przez Politechnikę Śląską K. Ptaszek
 • Wyróżnienie w konkursie "Matprojekt zorganizowanym przez III LO w Chorzowie -A.Nowok, D. Nowok, K. Łodczyk
 • Wyróżnienie w rejonowym konkursie języka niemieckiego M. Komander

 

 

- II miejsce w piłce ręcznej juniorów w Chorzowie(DANIEL JOŃCA 2 Mi , ŁUKASZ SARNA 2 Mi, ARTUR INDYKA 1GK, KAROL TADEJ 1GK, DAWID DAWIDZIUK  1GK, KRZYSZTOF BUBAŁA 1GK, JAKUB OLEŚ 2E/I, RADOSŁAW JUSZCZE3 TiB, JAKUB PUSTELNIK 3 TiB, DANIEL STEFAŃSKI 3 TIB, KAMIL PAWLICA 4  Ti, ADRIAN PAJONK 4 Ti, PATRYK DOBRZYŃSKI 4 Ti)

- III miejsce w szachach drużynowych w Chorzowie(NATALIA PRUSINOWSKA 1GK , ARTUR BARCZYK 1Mi,  MILAN WOLNY 1Mi, SEWERYN WERNER  1Ti)

 - III miejsce w szachach drużynowych w rejonie(NATALIA PRUSINOWSKA  1GK , ARTUR BARCZYK

1 Mi,  MILAN WOLNY 1 Mi, SEWERYN WERNER  1Ti)

- II miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce koszykowej ( DAWID PAŚKO 3 Lab, PIOTR POSTULKA 3 Lab,  ANDRZEJ EDELMANN  3Lab, RADOSŁAW JUSZCZE 3TiB, MICHAŁ CHUDZIK 3TIB, KAMIL BIZUK DANIEL MARSZAŁEK 4Mi, MIROSŁAW OSADNIK 3TiA, BARTOSZ WRÓBEL 4E/I, KORDIAN DOMAGAŁA 1 Ti )

- III miejsce w mistrzostwach Chorzowa w piłce siatkowej plażowej (MARCIN KLINK 1 Mi, MICHAŁ  KLINK  1Mi)

- II miejsce w sztafecie w stylu dowolnym chłopców w mistrzostwach Chorzowa w pływaniu

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy